Projekti

2018.

2018.

“Oblikovanje budućnosti Srbije u eri nesigurnosti”- konferencija

Na nedavno održanoj konferenciji “Oblikovanje budućnosti Srbije u eri nesigurnosti”, moderator i predstavnik Atlantskog saveta Srbije Vlade Radulović, u svom uvodnom izlaganju, osvrnuo se na ostvarene rezultate i aktivnosti realizovane tokom 2017. godine i najavio planove i projekte koje bi organizacija trebalo da realizuje u 2018. godini. Kao uvod u konferenciju istakao je da je krajem novembra prošle godine Atlantski savet SAD predstavio izveštaj pod sličnim nazivom kao i održana konferencija, ali koji je za cilj imao da odgovori na oblikovanje budućnosti Balkana.

2017.

2017.

„Evroatlantske integracije u očima srpskih medija-mitovi i činjenice“

Tokom 2017. godine Atlantski Savet je sproveo seriju radionica, diskusija i debata koje su se, osim saradnje Republike Srbije sa NATO i mestima koje evroatlantske integracije zauzimaju u domćim medijima, bavile i temama medijskih sloboda i izazova savremenog novinarstva, novinarske etike i problema objektivnog izveštavanja. Tokom maja i septembra meseca, održane su radionice za studente i mlade novinare iz Beograda i Vojvodine sa ciljem da se kroz interaktivnu debatu sa istaknutim predavačima, pronađu i ponude novi modaliteti profesionalnog razvoja novinara i unapredi izveštavanje o procesu evroatlantskih integracija u Srbiji

2017.

„Letnja škola atlantskih integracija“

Od 3. do 7. jula 2017. godine Atlantski Savet Srbije održao je „Letnju školu atlantskih integracija“. Projekat je zamišljen kao petodnevni,neformalni vid edukacije mladih na temu odnosa i saradnje Republike Srbije sa NATO savezom. Cilj projekta je da na jednom mestu okupi 30 mladih studenata i članova političkih partija u Srbiji, kao i predstavnike NATO, ambasada SAD i Grčke u Beogradu, Vlade Republike Srbije ali i goste iz regiona. Osim predavfanja, projektom je predviđeno da polaznici posete i dve državne ustanove, a u večernjim satima planirane su zajedničke aktivnosti kao što su projekcije filmova, radna večera po modelu „kafanske diskusije“ i žurka zatvaranja. Koncept je podeljen u 3 celine:

2017.

„Srbija i zapadni saveznici-izazovi bezbedonosne i odbrambene saradnje“- konferencija

25. Aprila 2017.godine u hotelu Moskva održana je konferencija Atlantskog Saveta Srbije.

U ime organizatora, konferenciju je svečano otvorio izvršni direktor g.Vlade Radulović, koji je istakao da je Atlantski Savet Srbije uporan u svojim naporima da da jasnu sliku o tome šta saradnja sa NATO-om predstavlja, kao i da njegova organizacija zagovara punopravno članstvo i potpunu integraciju Srbije u evroatlantske institucije.

Sumirajući aktivnosti Saveta tokom prethodne godine, g.Radulović je istakao da je glavni cilj bio potpisivanje IPAP sporazuma dok će glavni fokus tekućih aktivnosti biti mladi, pogotovo mladi novinari koji će u Julu ove godine prisustvovati letnjoj školi.

2016.

2016.

„Krizni menadžment“- konferencija

6. Decembra 2016. godine, održana je u hotelu „Moskva“ Konferencija Atlanskog saveta Srbije „Krizni menadžment“. Konferenciji su prisustvovali relevantni sagovornici iz date oblasti u cilju skretanja pažnje na značaj pravilnog  i pravovremenog angažovanja i korišćenja svih dostupnih mehanizama u slučaju vanrednih situacija.

2016.

“Razvoj energetske politike i bezbednosti u Srbiji”- okrugli sto

 

17. Oktobra 2016. godine, u hotelu Moskva, uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih država, organizovan je okrugli sto o energetskoj politici i energetskoj bezbednosti Srbije. Učesnici i govornici okruglog stola bili su: Milan Mišič,Mirza Kušljugić,Vladimir Gligorov,Zoran Milivojević,Bojan Gajić,Carolina Hidea i Aleksandar Kovačević.

Na održanoj diskusiji, ustanovljeno je da raspoloživa energetska politika Srbije nije dovoljna da podrži dugoročne investicije u energetski intenzivnu industriju visoke produktivnosti i da garantuje sigurnost snabdevanja i suverenitet zemlje. Zaključak je da je potrebna nova energetska politika

2016.

„Strategija javnog informisanja“ -konferencija
U hotelu Crowne Plaza 24. maja 2016. godine, Atlanski Savet Srbije organizovao je petu konferenciju iz serije „Openly on IPAP“, pod naslovom „Strategija javnog informisanja“. Ova konferencija je doživela veliki uspeh, razmotreno je dosta korisnih informacija i dobrih ideja u panelu. Strategija javnog informisanja predstavlja jednu od ključnih oblasti koje je srpska vlada izabrala kao prioritetnu temu u implementaciji IPAP-a, zbog čega je ova konferencija dobila značajnu pažnju. Diskusiju je pokrivalo prisustvo brojnih novinara, predstavnika državnih institucija i diplomatskog kora.
Naši govornici bili su gospođa Dijana Ivančić (šef Odeljenja za NATO i Partnerstvo za mir, Ministarstvo spoljnih poslova), pukovnik Petar Bošković (šef Odeljenja za odnose s javnošću Ministarstva odbrane), dr Savo Kentera (predsednik Atlantskog Saveta Crne Gore) i gospodin Milivoje Mihajlović (direktor Radio Beograda). Konferencija je počela uvodnom obraćanjem predsednika Atlantskog Saveta,g. Vladana Živulovića. Nakon uvodnih reči, diskusiju je započela gospođa Dijana Ivančić (šef Odeljenja za NATO i Partnerstvo za mir, Ministarstvo spoljnih poslova), koja je na samom početku rekala da su odnosi Srbije sa NATO istorijski teški i nastavila isticanje značaja IPAP-a za Srbiju. Istakla je kao apsolutno neophodno da se javnost blagovremeno i transparentno informiše o saradnji Srbije i NATO-a. Posebno je važno naglasiti da „NATO nije samo vojna organizacija već i politički sigurnosni savez“. Glavni cilj naše konferencije bio je podsticanje dijaloga i debata između predstavnika medija i zvaničnika. Imajući to na umu, možemo reći da je ova konferencija bila vrlo uspešna. Posle vrlo interaktivne i zanimljive diskusije sa publikom, naši panelisti su zaključili da istraživačko novinarstvo praktično ne postoji. U ovom trenutku mediji su prepuni pogrešnih shvatanja o saradnji između NATO-a i Srbije. Svi relevantni akteri moraju imati aktivnu ulogu u procesu promene ove situacije i poboljšanja strategije informisanja javnosti kao jednog od najvažnijih ciljeva za svako demokratsko društvo. Prema našoj analizi medijskog izveštavanja, svi relevantni mediji u Srbiji su izveštavali o vestima o konferenciji. Vest su prenele sve novinske agencije (Tanjug, Beta i FoNet) i drugi internet portali i mediji (Glas Amerike, Kurir, Politika, Blic, TV Happi, TV Kopernikus, Radio Beograd). Pokrivali smo predstavljanje konferencije na internetu, objavljivanjem vesti o tome na društvenim medijima i na zvaničnom sajtu Atlantskog Saveta Srbije.
2014.

2014.

„Izveštaj sa završne tribine u Beogradu“

U utorak 17. juna ,u Beogradu, na Megatrend univerzitetu, Atlantski savet Srbije je uz podršku Ambasade Sjedinjenih Država, održao završnu debatu na temu: „Živeti u Srbiji: mogućnosti i izazovi. „

2012.

2012.

“Piši kao što govoriš i čitaj kako je napisano” – seminar za predstavnike medija

U periodu 09.03.-11.03. seminar pod nazivom “Piši kao što govoriš i čitaj kako je napisano” je realizovan u objektu „Kaštel Ečka“ u blizini Zrenjanina. Atlantski savet Srbije je organizovao ovaj projekat u saradnji sa svojim partnerima na programu – ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs i NATO odeljenjem za javnu diplomatiju http://www.nato.int .