NATO vežbe i obuke

Photo: www.nato.int

Primarna uloga vojnih snaga Saveza je obezbeđenje mira i garantovanje teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i sigurnosti država članica. Snage Alijanse moraju stoga biti u stanju da efikasno deluju i brane. Savez deluje u okruženju stalnih promena. Alijansa ostaje podložna raznim vojnim i nevojnim rizicima koji su višesmerni i često teško predvidivi. Vojne snage Saveza doprinose promovisanju stabilnosti širom evroatlantskog područja svojim učešćem u vojnim kontaktima i drugim aktivnostima i vežbama saradnje u okviru programa Partnerstva za mir (PfP), kao i onih organizovanih za razvijanje odnosa NATO-a sa Rusijom, Ukrajinom i zemljama Mediteranskog područja. Imajući u vidu multinacionalni i zajednički karakter savezničkih operacija, potrebno je pojačati koherentnost i interoperabilnost između tih doprinosa nacionalnih snaga. Usvajanje zajedničkih doktrina, procedura i standarda, kao i potreba da snage Alijanse obučavaju, vežbaju i deluju zajedno je imperativ. Otuda potreba za multinacionalnim programima vežbi. Termin NATO vojna vežba uključuje sve vežbe za koje je NATO inicijator ili zajednički organ za iniciranje. Povezane sa vojnim vežbama NATO-a su i dograđaji kao što su: seminari, periodi studija i radionice.

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …