Članstvo

Uslovi za učlanjenje u Atlantski savet su sledeći:

  • da budući član prihvata ideje Atlantskog saveta i njegov Statut
  • da je moralan
  • da postoji preporuka bar dva člana Atlantskog saveta ili individualni poziv od strane Upravnog odbora ili Predsednika.