Naš Rezime

Atlantski savet Srbije je nevladina i neprofitna organizacija koja je osnovana 13. juna 2001. godine. Među osnivačima Saveta su afirmisane licnosti iz oblasti diplomatije, biznisa, politicke analitike, prava, novinarstva, marketinga, analitičari vojne i policijske problematike, ljudi sa Univerziteta i istaknuti pojedinci iz drugih sfera javnog života. Osnivajući Savet, oni su pošli od uverenja da je uključivanje Srbije u evroatlantske integracije u njenom najboljem nacionalnom interesu.
Naš vitalni nacinalni interes je da se trajno uspostave mir i stabilnost u regionu i da se, na taj način, stvore uslovi za ekonomski oporavak zemlje. Jedini način za to jeste uporan rad na uključivanju u evroatlantsku zajednicu.

Atlantski Savet Srbije je član Atlantic Treaty Association (ATA), mreže nevladinih organizacije u čijem se članstvu nalazi 40 nacionalnih ATA organizacija. Osnovni ciljevi ATA se zasnivaju na Povelji Ujedinjenih nacija: članice ove asocijacije ističu svoju želju da žive u miru sa svim narodima i vladama, da štite slobodu i civilizacijske vrednosti svojih nacija koje su zasnovane na načelima demokratije, individualnih sloboda i vladavine prava, da teže unapređenju stabilnosti i blagostanja u evroatlantskoj oblasti, ali i da ujedine svoje narode kroz programe kolektivne odbrane i očuvanja mira i bezbednosti.

Na osnovu jedanaestogodišnjeg iskustva promocije Evro-atlantskih vrednosti Atlantski savet Srbije se sada fokusira na širi spektar globalnih izazova I kreiranje povoljne poslovne okoline u zemlji.U skladu sa nacionalnom strategijom Republike Srbije Atlantski savet radi na privlačenju investicije i poboljšanju makroekonomskih indikatora u zemlji.

Ekonomski i biznis program-savetodavna grupa

Ovaj program namenjen je domaćim i stranim kompanijama u cilju ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva, rešavanje problema u odnosima sa nadležnim državnim organima, ubrzavanja procedure dobijanja različitih dokumenata i dozvola od strane administracije, jačanje pozicije kompanija u javnosti Srbije,a pre svega prema donosiocima odluka.

JAČANJE ILI KREIRANJE POZITIVNE POZICIJE U JAVNOSTI SRBIJE (POZITIVAN IMIDŽ)

 Jačanje ili kreiranje pozitivne pozicije domaće ili strane kompanije u javnosti Srbije, u medijima, prema državnim organima, decision maker-ima, najširom populacijom, u zavisnosti od poslovnog cilja koji kompanija želi da postigne na ovom tržištu.

USPOSTAVLJANJE KANALA KOMUNIKACIJE SA DRŽAVNIM ORGANIMA

U cilju ostvarivanja planiranih poslovnih ciljeva ili rešavanja problema odnosno eventualnih sporova, Public Affairs aktivnosti predvidjaju i uspostavljanje kanala komunikacije sa nadležnim državnim organima, u cilju iznalaženja najboljeg rešenja za klijenta odnosno kompaniju. Za klijenta se obezbedjuje prohodnost i kanali komunikacije do državnih organa koji su u posmatranom slučaju nadležni za donošenje odluka, kako bi im bili predočeni svi relevantni argumenti i sve potrebne informacije u cilju donošenja kvalitetne i zadovoljavajuće odluke za strane u postupku.

Posebno bismo želeli da istaknemo našu mogućnost da posredujemo u saradnji sa kompanijama i ostalim relevantnim državnim institucijama u svim zemljama regiona. Zahvaljujući značajnoj mreži ATA (Atlantic Treeaty Asotiation) kao i svojim regionalnim partnerima Atlantski savet može uspostaviti isti nivo komunikacije u bilo kojoj zemlji u regionu kao i u Republici Srbiji.

Ova komunikacija može da podrazumeva i koordinaciju aktivnosti i podrške  medjunarodnih institucija, pre svega Evropske komisije i Evropskog parlamenta, u rešavanju predmetnog slučaja, odnosno sporne situacije.

– Ovaj segment aktivnosti podrazumeva uspostavljanje komunikacije na različitim nivoima i različitim modalitetima, a sve u cilju ostvarivanja planiranih ciljeva.

ASISTENCIJA I POMOĆ PRILIKOM DOBIJANJA RAZLIČITIH DOKUMENATA I DOZVOLA

 U cilju ostvarivanja planiranih poslovnih projekata ili rešavanja problema odnosno eventualnih sporova vezanih za dobijanje potrebnih dozvola ili slične dokumentacije, Public Affaris aktivnosti predvidjaju i asistenciju i pomoć prilikom dobijanja različite dokumentacije i dozvola, kroz uspostavljanje prioritetne komunikacije sa nadležnim državnim organima (administrativnim organima pre svega), a u cilju bržeg dobijanja potrebne dokumentacije. Na ovaj način se ubrzava, inače, veoma spora procedura izdavanja dozvola, i omogućava se efikasnije ostvarivanje poslovnih ciljeva klijenta odnosno kompanije.