Menjanje sigurnosti na Arktiku

Photo: www.japcc.org

Tokom proteklih godina, Arktik je dobijao brojne uznemiravajuće signale povodom sigurnosti u regionu. Nakon više od dvadeset godina ponovo se pojavilo pitanje da li se Arktik može smatrati mestom za vojno nadmetanje jer se sve do sada daleki sever smatrao izolovanim od bitnih strateških pitanja.

Check Also

Good Neighbour

www.atlantccouncil.rs Atlantski Savet Srbije uz podršku ambasade SAD u Beogradu, od 13. do 15. septembra, ...