Atlantski Savet Srbije implementirao projekat “Media Outreach”

Atlantski Savet Srbije je, uz podršku ambasada SAD u Beogradu, implementirao projekat “Media Outreach”. Cilj ovog projekta je promocija objektivnog novinarstva i profesionalnog napretka mladih novinara, kao i analiza medijske slike o evro-atlantskim integracijama. Kao sastavni deo projekta, održavana su predavanja mladim novinarima i starijim studentima novinarstva. Takođe, održane su i izložba o lažnim (apsurdnim) vestima o Zapadu i dodatna konferencija koja je uključila predavače (Zorana Panovića, Milivoja Mihajlovića, Boška Jakšića i Milana Mišića). Uz to, urađeno je i istraživanje javnog mnjenja o medijskoj pokirvenosti evro-atlantskih integracija.

Ovaj projekat je deo šireg projekta “Serbia – NATO Partnership”.

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …