Atlantski Savet Srbije implementirao projekat „Media Outreach“

Atlantski Savet Srbije je, uz podršku ambasada SAD u Beogradu, implementirao projekat „Media Outreach“. Cilj ovog projekta je promocija objektivnog novinarstva i profesionalnog napretka mladih novinara, kao i analiza medijske slike o evro-atlantskim integracijama. Kao sastavni deo projekta, održavana su predavanja mladim novinarima i starijim studentima novinarstva. Takođe, održane su i izložba o lažnim (apsurdnim) vestima o Zapadu i dodatna konferencija koja je uključila predavače (Zorana Panovića, Milivoja Mihajlovića, Boška Jakšića i Milana Mišića). Uz to, urađeno je i istraživanje javnog mnjenja o medijskoj pokirvenosti evro-atlantskih integracija.

Ovaj projekat je deo šireg projekta „Serbia – NATO Partnership“.

Check Also

Atlantic Treaty Association (ATA) – naša krovna organizacija – ima novi sajt!

Atlantic Treaty Association (ATA) – naša krovna organizacija – ima novi sajt! Od sada se …