„NATO” iduće godine slavi 70-godišnjicu

Photo: Defense news.

Četvrtog aprila iduće godine „NATO” će svečano obeležiti 70-godišnjicu od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma posle čega je zvanično formirana Zapadna vojna alijansa, a brojne njene članice proslavljaće 10-godišnjice, 15-godišnjice, i 20-godišnjice od pridruživanja tom vojnom savezu. To će biti prilika za podsećanje na ulogu „NATO”-a u svemu što je do sada urađeno radi očuvanja slobode članica ta organizacije i njihovih građana, kao i prilika za pogled u budućnost, i na to kako se „NATO” adaptira promenama u svetu koje se brzo dešavaju. Povodom toga, Sektor za javnu diplomatiju „NATO-a” ( „NATO Public Diplomacy Division” poziva sve članice i zemlje partnere Zapadne vojne alijanse i njihove neprofitne organizacije civilnog društva da se uključe sa predlozima svojih projekata u proslavu 70-godišnjice od osnivanja „NATO”-a.

Autori svih projekata treba da odgovore na pitanje „Šta za vas znači „NATO”, a njihovi projekti treba da doprinesu boljem shvatanju istorije „NATO”-a, kao i svrhe i uloge te organizacije. Biće razmotreni svi predlozi, a s posebnom pažnjom biće tretirani onima kojima su ciljni auditorijumi mladi i žene. Predlozi projekata za obeležavanje jubileja u istoriji „NATO” mogu da sadrže organizaciju istorijskih izložbi, kao i muzičkih, sportskih, ili kulturnih događaja. Takođe, moguće je poslati projekte u oblasti digitalnih medija, uključujući dokumentarne filmove i intervjue sa znamenitim ličnostima. Projekti mogu da obuhvate i organizaciju kongresa, seminara, i okruglih stolova. Autori projekata će moći da ih šalju do 16.novembra ove godine, a odgovori svakom ko je aplicirao će biti upućeni u roku od 6 nedelja.Predviđena finansijska podrška za svaki od odobrenih projekata iznosiće minimum 30.000 evra. Postojaće mogućnost da bude i veća, ali to će zavisiti od diskrecionih ovlašćenja zvaničnika „NATO”-a. Detaljnije informacije o ovom mogu se pročitati na sajtu https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_158988.htm.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …