Postavljen novi komandant baze „Bondstil”

Fotografija: Tanjug, Dimitrije Gol

Posle devet meseci službe u bazi „Bondstil” na Kosovu pukovnik Nik Dučić nije više njen prvi čovek,a nije ni komandant Multinacionalne borbene grupe „Istok,” i američkog kontigenta u okviru nje. Umesto njega, tu dužnost će u narednom periodu obavljati pukovnik američke armije Roj Makareg. Novi komandant „Bondstila” je oficir sa popriličnom biografijom: Službovao je kao komandant artiljerijskog bataljona u Iraku i Avganistanu, obavljao je dužnost kontrolora budžeta od 16 milijardi dolara za Nacionalne garde u svih 54 američkih država, i bio jedan od pet državnih sekretara za vojna pitanja u Ministarstvu odbrane SAD!

Nakon primopredaje dužnosti koja je izvšena u bazi „Bondstil” Makareg je izjavio da će misija KFOR-a i pod njegovom komandom biti ista, jer će njen prioritet ostati obezbeđivanje bezbednog okruženja za sve građane na Kosovu. On je dodao da nije dobio iz sedišta „NATO”-a nikakve instrukcije u slučaju da dođe do narušavanja mira tokom albanskog nacionalnog praznika Dan zastave ( 28. novembar). Međutim, naglasio je da u slučaju da dođe do bilo kakvog pogoršanja bezbednosne situacije multinacionalni kontigent KFOR-a ima odličan tim, i da je spreman da izvede bilo kakvu operaciju koja mu naredi nadležna komanda NATO-a da bi se sačuvao mir, i zaštitile sve nacionalne zajednice na Kosovu.

Podsećamo, njegov prethodnik pukovnik Dučić pokušao je tokom svog mandata da se što više približi srpskoj i albanskoj zajednici na Kosovu. Često je u bazu „Bondstil” pozivao predstavnike srpske i albanske omladine, priređivao je za njih edukativne tribine i sportske događaje, pozitivno je odgovarao na zahteve novinara iz srpskih i albanskih medija za intervjue, itd. Dučić je izjavio da je broj pripadnika KFOR-a na Kosovu znatno smanjen u odnosu na prethodne godine zbog verovanja komande te misije da su porasli profesionalizam i sposobnost kosovskih bezbednosnih institucija. Dodao je da za vreme dok je bio komandant saradnja sa vojskom Srbije uvek bila dobra, i da zajedničko patroliranje u Kopnenoj zoni bezbednosti nikada nije dolazilo u pitanje.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …