Saradnja EU i NATO

Photo: www.eeas.europa.eu

U sadašnjem strateškom okruženju, sa izazovima koji potiču sa juga i istoka, saradnja između Evropske unije i Organizacije Severnoatlantskog saveza (NATO) je od suštinskog značaja. Bezbednost EU i NATO je međusobno povezana: ne samo da su 22 zemlje članice EU i NATO saveznici; zajedno, oni mogu udružiti širok spektar alata i najučinkovitije koristiti resurse za rešavanje tih izazova i povećati sigurnost svojih građana. Saradnja EU i NATO-a predstavlja integralni stub rada EU čiji je cilj jačanje evropske sigurnosti i odbrane, kao deo implementacije globalne strategije EU. Takođe doprinosi transatlantskoj podeli tereta. Snažnija EU i jači NATO međusobno se pojačavaju.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …