Kolumbijski deminerski centar se pridružuje NATO mreži

Photo: www.nato.int

Severnoatlantski savet je 15. marta 2019. godine primio Kolumbijski međunarodni centar za deminiranje (CIDES) u mrežu NATO-ovih centara za obuku i edukaciju (PTEC). Od 1999. godine, PTEC-ovi su odigrali ključnu ulogu u pružanju podrške NATO-u, posebno nudeći više kurseva i obuku saveznicima i partnerima. Do danas, 34 centara (uključujući CIDES), sa sedištem u 25 NATO i partnerskim zemljama, pristupilo je NATO mreži. Više centara je izrazilo interes za pridruživanje zajednici.

Kako se NATO fokusira na pomaganje partnerima da razviju održive, efikasne i otporne odbrambene institucije, PTEC zajednica je veoma angažovana na dodavanju održive i konkretne vrednosti. Tokom 2018. godine, PTEC-ovi su obučavali blizu 50.000 ljudi i vodili oko 1.300 kurseva – sa 715 pruženih NATO saveznicima i partnerima. Pored toga, PTEC zajednica je okupila oko 200 mobilnih trening timova. Značajan broj zajedničkih istraživačkih projekata sproveden je od strane PTEC-a, često u saradnji sa drugim institutima. Kao deo PTEC zajednice, CIDES će doprineti edukaciji i obuci ljudi iz zemalja NATO-a i partnera u ključnoj oblasti humanitarnog i vojnog deminiranja. Odluka da se CIDES pridruži PTEC mreži je donesena u kontekstu NATO-Kolumbijskog programa individualnog partnerstva i saradnje. Dogovoren u maju 2017. godine, ovaj Program je otvorio put za povećanu saradnju između NATO-a i Kolumbije, identifikujući humanitarno i operativno deminiranje kao oblast u kojoj bi jedinstvena ekspertiza Kolumbije mogla podržati NATO saveznike i partnere.

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …