Glavne snage NATO-a raspoređene su na Sardiniju za vežbu Noble Jump

Jedinica za brzo reagovanje NATO snaga, Zajednička operativna grupa veoma visoke spremnosti (VJTF) testirala je svoje raspoređivanje u kratkom roku za zaštitu i odbranu južnog krila NATO-a kroz vežbu Noble Jump 23.

Noble Jump 23 održan je na Sardiniji, u Italiji, od 17. aprila do 12. maja 2023. Na njemu je učestvovalo oko 2.200 vojnika koje je obezbedilo sedam NATO saveznika, uključujući Belgiju, Češku, Nemačku, Letoniju, Luksemburg, Holandiju i Norvešku, uz obezbeđenu logističku podršku od Italije, kao zemlje domaćina. Od toga, više od 700 pripadalo je Pancergrenadier brigadi 37 nemačke vojske, koja vodi kopnenu komponentu VJTF-a za 2023. Razmeštene su različite vrste teške vojne opreme, uključujući glavne borbene tenkove Leopard 2 iz Nemačke i Norveške, borbena vozila pešadije CV 90 iz Holandije, a nemačke samohodne haubice.

Pod komandom združenih savezničkih snaga u Napulju, trupe su sprovele nekoliko aktivnosti taktičke obuke kako bi osigurale svoju spremnost da odgovore na svaku pretnju.

VJTF je deo NATO snaga za reagovanje, multinacionalne jedinice sposobne da se suprotstavi pretnjama na kopnu, u vazduhu i na moru sa redovnim i jedinicama za specijalne operacije. Snage za reagovanje NATO-a takođe mogu da izvode operacije podrške miru, štite kritičnu infrastrukturu i podržavaju napore za pomoć u katastrofama.

Izvor: NATO

 

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …