Zahvalnost Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije (ASS)  se zahvaljuje redakciji “Večernjih novosti” na dezinformacijama koje su objavili vezano za “Klub 100” i konferenciju koja treba da se održi na Fruškoj Gori. Kako su nam “Večernje novosti” toliko puta već otvoreno saopštile da o radu i aktivnostima Atlantskog Saveta Srbije, zbog NATO orjentacije, nikad neće objavljivati vesti, ovoga puta ta dezinformacija je učinila da se poveća interesovanost za ASS.

Dobijamo svakodnevno pitanja o konferenciji od domaćih i stranih medija. Ponosni smo da se državni ruski mediji interesuju za ovo dešavanje.

Ova lažna vest, možda nam pomogne da Američka ambasada u Beogradu zaista odluči da finansira takav projekat. Redakciji “Večernjih novosti” želimo u budućnosti što više lažnih vesti na temu našeg rada, jer je to očigledno jedini način da se čuje o nama. Još jednom hvala, u nadi da neće stati samo na ovome.

Atlantski Savet Srbije

Check Also

Glavne snage NATO-a raspoređene su na Sardiniju za vežbu Noble Jump

Jedinica za brzo reagovanje NATO snaga, Zajednička operativna grupa veoma visoke spremnosti (VJTF) testirala je …