„NATO” POMAŽE SRPSKE NAUČNIKE!

NATO

„NATO” ne sarađuje sa Srbijom samo u organizaciji i održavanju vojnih vežbi već i aktivno podržava srpske naučnike koji su angažovani u istraživanjima na zanimljivim i upotrebljivim projektima. To je zadatak osoblja koje radi u posebnom programu „NATO”–a „Science for peace and security” ( „Nauka za mir i bezbednost”). Predstavnici tog programa ovih dana su bili u delegaciji „NATO”-a koja je zajedno sa generalnim sekretarom Zapadne vojne alijanse Jensom Stoltenbergom u okviru njegove turneje po Zapadnom Balkanu obišla Srbiju. Tokom posete našoj zemlji sreli su se mladim naučnicima koji su angažovani na naučnim projektima u vezi otkrivanja eksploziva, energetske bezbednosti, i odbrane od hemijskih, bioloških, radioloških, i nuklearnih napada.

Podsećamo, „NATO” obezbeđuje sav novac za realizaciju takvih istraživanja, ulaže u kupovinu opreme koja je neophodna za njih, omogućuje kontakte sa naučnicima na Zapadu u slučajevima kada njihove srpske kolege osete potrebu za razmenom iskustava, a kada se istraživanja završe, „NATO” ostavlja našim naučnicima u trajno vlasništvo opremu koju su koristili u njima!  Jedino što je važno da bi neki srpski naučni programi  dobili podršku „NATO”-a je da njihovi tvorci urade upotrebljive i zanimljive projekte, i da su oni osmišljeni u oblastima najvažnijim „NATO”-u. To su sajber–odbrana, borba protiv terorizma, odbrana od hemijskih, bioloških, radioloških, i nuklearnih napada, i bezbednost životne sredine. Važno je i da vođe projekta budu ljudi iz zemalja članica „NATO”-a, ili zemalja partnera tog vojnog saveza.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …