Odgovor na korona virus: NATO obezbeđuje sanitetsku opremu Republici Moldaviji

Poslednjih nedelja Republika Moldavija je dobila više od 6 tona lične zaštitne opreme – uključujući rukavice i izolacione haljine – kao i 3 respiratora i 10.000 testova na antigen COVID-19 iz NATO-ove zalihe za odgovor na pandemiju.

Evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe, NATO-ova agencija za podršku i nabavku i Rumunija koordinirali su ovu donaciju, nakon zahteva Moldavije za pomoć u odgovoru na pandemiju COVID-19. Pomoć će koristiti Ministarstvu zdravlja Moldavije, uključujući podršku ukrajinskim izbeglicama u Moldaviji.

Rumunija je podržala transport lične zaštitne opreme u Moldaviju. Ova donacija dopunjuje podršku NATO-a EADRCC-a isporučenu Moldaviji tokom 2021. godine, koja je uključivala 20 respiratora, 100.000 FFP2 maski i 25.000 kombinezona za jednokratnu upotrebu. Dalja medicinska oprema – uključujući elektrokardiografe, vakuumske aspiratore i druge potrepštine – biće isporučena uskoro.

Poverenički fond za odgovor na pandemiju održava zalihe medicinske opreme i zaliha, a 11 zemalja je imalo koristi od toga tokom pandemije COVID-19. Poverilački fond za odgovor na pandemiju takođe pruža kritičnu humanitarnu pomoć Ukrajini i susednim zemljama kako bi podržao priliv ukrajinskih izbeglica. Ova pomoć doprinosi povećanju nivoa pripremljenosti i otpornosti nacionalnih zdravstvenih sistema, kroz isporuku savremene medicinske opreme, zaliha i farmaceutskih proizvoda.

Izvor: NATO

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …