Iduće godine jedna od najvećih NATO vežbi do sada

Photo: www.reddit.com

Od aprila do maja 2020. godine u šest evropskih država biće održana vojna vežba „Branilac Evrope 20” ( „Defender Europe 20”)  treća po brojnosti koju je organizovao NATO u Evropi od završetka Hladnog rata. Njene razmere dovoljno se vide iz podataka da će na njoj učestvovati 20.000 američkih vojnika i 8.000 pripadnika oružanih snaga iz šest evropskih država, kao i tenkovi, vojna vozila, avioni, raketne, artiljerijske jedinice i druga tehnika. Američka vojska je do sada u nekoliko navrata istakla da će se tom vežbom pokazati da je „posvećenost SAD-a NATO-u i odbrani Evrope i dalje čelična”. Inače, jedan od osnovnih ciljeva te vežbe je što je moguće brži razmeštaj oružanih snaga SAD-a u Evropi u slučaju krize većih razmera i eventualnog sukoba sa neprijateljima.

Predviđeno je da će pre početka ove vežbe trupe oružanih snaga SAD-a i njihova tehnika krenuti iz luka u četiri američke države da bi u što je moguće kraćem roku stigle do Evrope i bile raspoređene u šest evropskih zemalja. Posle toga, oružane snage SAD-a će uspostaviti vojne baze  na teritorijama tih država i smestiće se njima. Da bi ta operacija uspela, biće neophodna logistička podrška velikog broja civila i civilnih službi u svim evropskim državama na čijim teritorijama se ova vežba bude održavala. Inače, ona će ujedno predstavljati i najveće prebacivanje američkih vojnika iz SAD-a u Evropu od završetka Drugog svetskog rata. Po rečima američkog generala Šona Barnabija, zamenika načelnika u Evropskoj Komandi američkih oružanih snaga, vežba „Defender Europe 20” nije usmerena protiv nijedne konkretne zemlje, već je njena suština jačanje strategijske pripravnosti i uvežbavanje brzine premeštaja velikih snaga iz SAD u Evropu i njihovog lociranja u različitim evropskim državama.

Težište ove vežbe biće u Poljskoj, Gruziji i pribaltičkim državama i na teritorijama tih zemalja biće održano nekoliko manjih vežbi. Kako je saopštio NATO, jedna od namera organizatora vežbe „Defender Europe 20” je da ona ima minimalni uticaj na život civila u zemljama u kojima će biti održana. Da bi se uspelo u tome, vojnici NATO-a i njihova tehnika će se kretati i raspoređivati u svojim bazama u noćnim satima. Inače, slanje vojnika i tehnike iz Amerike u Evropu počeće već u februaru. Najvećim delom će za to biti angažovani brodovi, a u manjoj meri i transportni avioni. Najavljeno je i da će se čim vežba bude završena američka vojska i njena vozila, avioni, vozila i druga vojna tehnika vratiti iz Evrope u Ameriku. Kako će na održavanje ove vojne vežbe reagovati Rusija može samo da se pretpostavlja. Predsednik Putin je do sada u nekoliko navrata kao glavni strateški problem s kojim je suočena Rusija označio jačanje brojnog prisustva američke vojske u Evropi i u pribaltičkim državama i približavanje NATO-pakta ruskim granicama.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …