Kako će dalje sarađivati Srbija i NATO?

Photo: : www.rfe.org

Republika Srbija namerava da razvija dugoročnu, suštinsku i konkretnu saradnju sa NATO-om kroz program „Partnerstvo za mir” bez težnji za članstvom u Zapadnoevropskoj vojnoj alijansi i uz očuvanje vojne neutralnosti. Ovo piše u tzv. „IPAP-u 2”, akcionom dokumentu usvojenom 7. novembra 2019. godine, kojim je do detalja regulisana buduća saradnja Srbije i NATO-a u periodu do 2021. godine.

Ona će se i dalje odvijati kroz učešće Vojske Srbije na zajedničkim vojnim vežbama sa drugim članicama NATO-a i državama partnerima te organizacije kao i kroz naučnu saradnju u programu „ Nauka za mir”. Srbija i NATO će sarađivati i u uništavanju viškova oružja i municije u našoj zemlji, kao i u aktivnostima civilnih struktura u otklanjanju posledica eventualnih prirodnih nesreća. Srbija i NATO će biti partneri i u borbi protiv terorizma i šverca naoružanja, kao i u aktivnostima u oblasti sajber-bebednosti i zaštiti nuklearnih materijala. U „IPAP-u 2” piše i da će Republika Srbija nastaviti saradnju sa Kancelarijom za vezu NATO-a u Beogradu ( MLO) sa NATO kontakt ambasadom i ambasadama država članica NATO-a u Srbiji. U tom dokumentu se između ostalog navodi i da je saradnja Srbije sa KFOR-om dobra, važna i poželjna za Srbiju zato što doprinosi bezbednosnom i stabilnom okruženju, kao i slobodi kretanja za sve na Kosovu. Zbog toga, NATO i Srbija dele mišljenje da je potrebno izuzetno pažljivo pristupiti eventualnom smanjenju prisustva KFOR-a na Kosovu.

Zanimljivo je da se u „IPAP-u 2” može pročitati da Republika Srbija namerava da sprovede opsežnu informativnu kampanju o najvažnijim pitanjima dalje saradnje Srbije sa NATO-om. Ta kampanja će se sprovoditi u medijima, organizovanjem tribina, okruglih stolova i seminara, kao i kroz saradnju sa nevladinim organizacijama, akademskim i istraživačkim institucijama. Cilj te kampanje će biti objašnjavanje koristi od naučne saradnje Srbije i NATO-a kroz NATO-ov Program „ Nauka za mir” kao i objašnjavanje važnosti nastavka saradnje Srbije sa NATO-ovim „Evro-atlantskim koordinacionim centrom za reagovanje na katastrofe”, i drugih aspekata saradnje sa Zapadnoevropskom vojnom alijansom.

Check Also

Predsednik Atlantskog Saveta Srbije za K1 o Generalštabu, Trampu i bombardovanju SRJ

Predsednik Atlantskog Saveta Srbije, Vladan Živulović, govorio je za K1 u emisiji “Kec na 11” …