Kako će dalje sarađivati Srbija i NATO?

Photo: : www.rfe.org

Republika Srbija namerava da razvija dugoročnu, suštinsku i konkretnu saradnju sa NATO-om kroz program „Partnerstvo za mir” bez težnji za članstvom u Zapadnoevropskoj vojnoj alijansi i uz očuvanje vojne neutralnosti. Ovo piše u tzv. „IPAP-u 2”, akcionom dokumentu usvojenom 7. novembra 2019. godine, kojim je do detalja regulisana buduća saradnja Srbije i NATO-a u periodu do 2021. godine.

Ona će se i dalje odvijati kroz učešće Vojske Srbije na zajedničkim vojnim vežbama sa drugim članicama NATO-a i državama partnerima te organizacije kao i kroz naučnu saradnju u programu „ Nauka za mir”. Srbija i NATO će sarađivati i u uništavanju viškova oružja i municije u našoj zemlji, kao i u aktivnostima civilnih struktura u otklanjanju posledica eventualnih prirodnih nesreća. Srbija i NATO će biti partneri i u borbi protiv terorizma i šverca naoružanja, kao i u aktivnostima u oblasti sajber-bebednosti i zaštiti nuklearnih materijala. U „IPAP-u 2” piše i da će Republika Srbija nastaviti saradnju sa Kancelarijom za vezu NATO-a u Beogradu ( MLO) sa NATO kontakt ambasadom i ambasadama država članica NATO-a u Srbiji. U tom dokumentu se između ostalog navodi i da je saradnja Srbije sa KFOR-om dobra, važna i poželjna za Srbiju zato što doprinosi bezbednosnom i stabilnom okruženju, kao i slobodi kretanja za sve na Kosovu. Zbog toga, NATO i Srbija dele mišljenje da je potrebno izuzetno pažljivo pristupiti eventualnom smanjenju prisustva KFOR-a na Kosovu.

Zanimljivo je da se u „IPAP-u 2” može pročitati da Republika Srbija namerava da sprovede opsežnu informativnu kampanju o najvažnijim pitanjima dalje saradnje Srbije sa NATO-om. Ta kampanja će se sprovoditi u medijima, organizovanjem tribina, okruglih stolova i seminara, kao i kroz saradnju sa nevladinim organizacijama, akademskim i istraživačkim institucijama. Cilj te kampanje će biti objašnjavanje koristi od naučne saradnje Srbije i NATO-a kroz NATO-ov Program „ Nauka za mir” kao i objašnjavanje važnosti nastavka saradnje Srbije sa NATO-ovim „Evro-atlantskim koordinacionim centrom za reagovanje na katastrofe”, i drugih aspekata saradnje sa Zapadnoevropskom vojnom alijansom.

Check Also

Politička kriza na Kosovu se nastavlja

Kriza na Kosovu se nastavlja jer pokret „Samoopredeljenje“ koji je pobedio na prošlogodišnjim izborima još ...