Novi životi Avganistanaca koji su radili sa NATO-om

Porodica od 8 državljana Avganistana koji su radili sa NATO-om upravo je napustila Severnu Makedoniju, gde su bili privremeno smešteni, da bi se preselila u Sjedinjene Države. Severna Makedonija, zajedno sa lokalnim Crvenim krstom, obezbeđuje smeštaj, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu za porodicu, uključujući podršku tokom svetog meseca Ramazana.

Zahvaljujući zajedničkim naporima saveznika, oko 2.000 Avganistanaca koji su radili sa NATO-om tokom 20-godišnjeg angažmana Alijanse u zemlji, kao i njihove porodice, evakuisani su iz Kabula u avgustu 2021, kao deo najveće misije evakuacije u istoriji NATO-a. NATO je radio danonoćno na koordinaciji evakuacije, a bivši viši civilni predstavnik NATO-a, ambasador Stefano Pontekorvo i njegovo osoblje odigrali su ključnu ulogu u ovim naporima. Tokom dve nedelje, više od 120.000 ljudi je odvezeno na stotine savezničkih letova. Vojnici iz SAD, Velike Britanije, Turske i Norveške igrali su ključnu ulogu u obezbeđivanju aerodroma u Kabulu i upravljanju terenskom bolnicom, dok je oko 800 zaposlenih NATO-a održavalo veoma važne operacije kao što su snabdevanje gorivom i komunikacija.

Tokom prošle godine, NATO saveznici i partneri su nastavili da rade zajedno kako bi pomogli evakuisanim Avganistancima da započnu novi život. Preko 470 bivših avganistanskih službenika i njihovih porodica nastanilo se u Kanadi, 150 u Ujedinjenom Kraljevstvu, više od 130 u Nemačkoj, 80 u Norveškoj, 31 u Letoniji i još nekoliko stotina u drugim savezničkim zemljama i partnerima.

On Tuesday (12 October 2021), seven Afghan citizens arrived in Luxembourg to start a new life.

Izvor: NATO

 

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …