Odgovor na korona virus: NATO donira Rumuniji sisteme za proizvodnju kiseonika

Rumunija je u ponedeljak (5. septembra 2022.) dobila dva sistema za proizvodnju kiseonika iz NATO-ove zalihe za pandemijski odgovor kako bi pomogla zemlji da odgovori na infekcije korona virusom i podržala napore medicinske evakuacije kao podršku Ukrajini. Evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe (EADRCC), NATO-ova agencija za podršku i nabavku i Rumunija koordinirali su donaciju, nakon zahteva Rumunije za pomoć u odgovoru na pandemiju koja je u toku.

Prevoz medicinske opreme obezbedila je Rumunija, preko EADRCC. Rumunija je takođe obezbedila prevoz dodatne medicinske opreme u Republiku Moldaviju, u ime EADRCC. Sistemi za proizvodnju kiseonika donirani su Trust Fundu za odgovor na pandemiju iz Kanade i Luksemburga.

Donacija je Rumuniji uručena tokom svečanosti u Briselu, kojoj su prisustvovali državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Raed Arafat; stalni predstavnik Rumunije pri NATO-u, ambasador Dan Neculaescu; direktor Direkcije za odbranu i izgradnju kapaciteta Odseka za operacije, Piers Cazalet; i šef EADRCC Tim Lannan.

„Donacija Rumuniji iz NATO-ovog Trust Fund-a za odgovor na pandemiju i zaliha omogućena je značajnim donacijama Kanade i Luksemburga. Ova donacija je jedan od mnogih paketa pomoći koje je NATO-ov evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe pružio za 13 zemalja“, rekao je gospodin Kazalet. „Ovi paketi su poboljšali spremnost i otpornost nacionalnih zdravstvenih sistema tokom talasa pandemije“, dodao je on.

Sistemi za proizvodnju kiseonika biće smešteni u mobilnoj bolnici u gradu Jaši u Rumuniji, blizu granice sa Ukrajinom. Mobilna bolnica bi mogla da se koristi za potencijalne napore medicinske evakuacije kao podršku Ukrajini. Dalja podrška će biti pružena Rumuniji za instalaciju i funkcionisanje opreme.

NATO je 2020. godine uspostavio Trust Fund za odgovor na pandemiju koji održava zalihe medicinske opreme i zaliha. Tokom ponavljajućih talasa pandemije, NATO-ov evroatlantski centar za koordinaciju odgovora na katastrofe je obezbedio višestruke tranše pomoći za COVID-19 za 13 nacija, preko Trust fonda za odgovor na pandemiju.

Poverilački fond za odgovor na pandemiju takođe trenutno pruža neposrednu humanitarnu podršku Ukrajini i susednim nacijama da bolje upravljaju prilivom ukrajinskih izbeglica i poboljšaju spremnost i otpornost nacionalnih zdravstvenih sistema, kroz isporuku savremene medicinske opreme, zaliha i farmaceutskih proizvoda .

Izvor: NATO

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …