Republika Koreja otvara diplomatsku misiju pri NATO-u

Ambasador Republike Koreje u Belgiji, Ioon Soongu, sastao se u utorak (22. novembra 2022.) u sedištu NATO-a sa generalnim sekretarom Jensom Stoltenbergom, na zvaničnoj ceremoniji povodom uspostavljanja Diplomatske misije Republike Koreje pri NATO-u. Ovo je usledilo nakon sporazuma Severnoatlantskog saveta u septembru o odluci Republike Koreje da imenuje svoju ambasadu u Belgiji kao misiju zemlje pri NATO-u.

Republika Koreja je aktivan NATO partner od 2005. godine, Alijansa i Seul su razvili snažno partnerstvo, zasnovano na zajedničkim vrednostima. Politički dijalog i praktična saradnja se razvijaju u oblastima uključujući neproliferaciju, sajber odbranu, borbu protiv terorizma, civilne naučne projekte vezane za bezbednost, interoperabilnost, hemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu (CBRN) odbranu, kao i civilnu spremnost, otpornost i pomoć u katastrofama.

Novi strateški koncept NATO-a – odobren na samitu NATO-a održanom u Madridu u junu – naglašava važnost Indo-pacifičkog regiona za NATO, s obzirom na to da razvoj događaja u tom regionu može direktno uticati na evroatlantsku bezbednost. Takođe naglašava posvećenost savezničkih lidera da ojačaju dijalog i saradnju sa novim i postojećim partnerima u Indo-Pacifiku kako bi se uhvatili u koštac sa međuregionalnim izazovima i zajedničkim bezbednosnim interesima.

Izvor: NATO

Check Also

Glavne snage NATO-a raspoređene su na Sardiniju za vežbu Noble Jump

Jedinica za brzo reagovanje NATO snaga, Zajednička operativna grupa veoma visoke spremnosti (VJTF) testirala je …