Najveća NATO medicinska vežba do sada

Photo: Nato Center for excellence in military medicine

U rumunskom gradu Činku ovih dana je završena najveća NATO medicinska vojna vežba od svih do sada, pod nazivom „Vigorous warrior” ( „Energičan ratnik”) na kojoj je učestvovalo 26 članica NATO-a kao i 13 zemalja koje su partneri te vojne alijanse. Učesnici vežbe su uvežbavali reakcije posle masovnih katastrofa, kao i postupke zdravstvene zaštite i strategije evakuacije posle hemijskih, radioloških i bioloških nesreća. Sve postupke medicinskih timova i usklađenost njihovih radnji sa predviđenim vojnim procedurama pomno je pratio NATO-ov višečlani Tim za evaluaciju.

“Tokom ove vežbe nam je bilo omogućeno da vežbamo na civilnim objektima i da steknemo iskustva koja će nam biti značajna za godine koje dolaze”, izjavio je doktor Laslo Fazekaš, direktor NATO Centra za izuzetnost u vojnoj medicini.

Na ovoj vežbi su učestvovali i pripadnici sanitetskih jedinica Vojske Srbije. Njih 31, vežbalo je zajedno sa pripadnicima tzv. Balkanskih medicinskih snaga, a bili su u sastavu Lake poljske vojne bolnice. O tome da je „Energičan ratnik” bio zaista velika vojna vežba govori i podatak da su pripreme za njeno održavanje počele još juna meseca prošle godine. Na vežbi „Energičan ratnik” je učestvovao i poseban Tim za medicinsko zbrinjavanje žrtava zaraženih najzaraznijim bolestima. Njegovi članovi su došli specijalnim avionom i prikazali kompletnu proceduru evakuacije inficiranih.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …