Mladi Atlantskog Saveta Srbije uspešno realizovali još jedan projekat

Photo: www.atlanticcouncil.rs

Mladi s Kosova i Srbije mogu uspešno da komuniciraju i razmenjuju mišljenja čak i onda kada se  oko nečeg ne slažu, videlo se tokom serije panel diskusija u okviru radionice pod nazivom “Good neighbour” koja je održana od 13-15 septembra u organizaciji mladih Atlantskog saveta Srbije, uz podršku Ambasade SAD-a u Beogradu. Ova radionica je poslužila njenim učesnicima, studentima sa Kosova i iz Srbije da prodube dobre međuljudske odnose i saradnju započetu prethodnim projektom realizovanim u Prištini. Prva tema ovog skupa “Značaj i uloga KFOR-a za Srbe i Albance na Kosovu” je zaintrigirala sve prisutne. Razlog više za to bio je podatak da je o tome govorio pukovnik italijanske vojske Vićenco Graso, doskorašnji portparol KFOR-a koji je dugo boravio  na Kosovu. Govoreći o aktivnostima te multinacionalne mirovne misije, on je izmedju ostalog rekao da su svi njeni pripadnici bezrezervno posvećeni obezbeđivanju mira i slobode kretanja za pripadnike svih nacionalnosti na Kosovu. Naglasio je da je bezbednosna situacija na Kosovu u celini gledano stabilna i dodao da o tome svedoči podatak da je broj pripadnika KFOR-a sada samo nekoliko hiljada, a da ih je u početku te misije bilo nekoliko desetina hiljada.

 

Graso je istakao i da će najveći izazov za KFOR u predstojećem periodu biti jačanje Kosovskih bezbednosnih snaga (KSF) jer će se paralelno s tim procesom neminovno postavljati pitanje opravdanosti postojanja dve armije na kosovskom prostoru. Graso je govorio i o tome kada je pripadnicima KFOR-a bilo najteže. Po njegovim rečima to su bili neredi koji su izbili na Kosovu 2004. godine. Kako je rekao, KFOR je tada trebalo da odluči da li pucati u nenaoružane civile ili ne. Da je doneta odluka da se na njih puca, gubici bi po njegovim rečima bili veliki. I sledeći panelisti koji su govorili posle pukovnika Grasa su takođe zaintrigirali prisutne, Profesor doktor Leana Vučković je govorila o budućoj saradnji mladih u institucijama Kosova i Srbije.

 

“Svojim predavanjem sam htela da im ukažem na važnost predupredjivanja konflikta i izbegavanja nerazumevanja do kojih bi u pregovorima i u medjusobnoj komunikaciji izmedju Srba i Albanaca moglo da dođe. Drugim rečima, skrenula sam im pažnju na najvažnije elemente za izbegavanje sukoba i postizanje kompromisa”, rekla je između ostalog ona. Učesnicima radionice “Good neighbour” je govorio i Milivoje Mihajlović, zamenik direktora RTS-a čija tema je bila uticaj medija na kreiranje javnog mnjenja kao i Mladen Nakić, potpredsednik Atlantskog vijeća Hrvatske, koji je pričao o benefitima članstva Hrvatske u NATO-u.

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …