Izjava ministara inostranih poslova NATO-a o Avganistanu

1. Mi, ministri spoljnih poslova NATO -a, sastali smo se danas da razgovaramo o teškoj situaciji u Avganistanu.

2. Ujedinjeni smo u dubokoj zabrinutosti zbog teških događaja u Avganistanu i pozivamo na hitan prekid nasilja. Takođe izražavamo duboku zabrinutost zbog izveštaja o ozbiljnim kršenjima i zloupotrebama ljudskih prava širom Avganistana. Potvrđujemo svoju privrženost izjavi Saveta bezbednosti UN -a 16. avgusta i pozivamo na poštivanje međunarodnih normi i standarda o ljudskim pravima i međunarodnom humanitarnom pravu u svim okolnostima.

3. Naš neposredni zadatak sada je da ispunimo svoje obaveze za nastavak sigurne evakuacije naših građana, državljana partnerskih zemalja i ugroženih Avganistanaca, posebno onih koji su pomogli u našim naporima. Pozivamo one na pozicijama vlasti u Avganistanu da poštuju i olakšaju njihov siguran i uredan odlazak, uključujući i preko međunarodnog aerodroma Hamid Karzai u Kabulu. Sve dok se operacije evakuacije nastavljaju, mi ćemo održavati blisku operativnu koordinaciju putem savezničkih vojnih sredstava na međunarodnom aerodromu Hamid Karzai.

4. Afganistanski narod zaslužuje da živi u sigurnosti i dostojanstvu i da gradi na važnim političkim, ekonomskim i društvenim dostignućima koja je postigao u posljednjih dvadeset godina. Stojimo uz aktere civilnog društva koji moraju biti u stanju da nastave da bezbedno igraju svoju značajnu ulogu u avganistanskom društvu. Pozivamo sve strane u Avganistanu da rade u dobroj vjeri na uspostavljanju inkluzivne i reprezentativne vlade, uključujući i značajno učešće žena i manjinskih grupa. U trenutnim okolnostima, NATO je obustavio svu podršku avganistanskim vlastima. Svaka buduća avganistanska vlada mora da se pridržava međunarodnih obaveza Avganistana; štiti ljudska prava svih Avganistanaca, posebno žena, dece i manjina; podržati vladavinu prava; dozvoliti neometan humanitarni pristup; i osigurati da Avganistan više nikada ne služi kao sigurno utočište za teroriste.

5. U posljednjih dvadeset godina, uspješno smo uskraćivali teroristima sigurno utočište u Afganistanu odakle mogu podstaći napade. Nećemo dozvoliti da nam teroristi prete. Ostajemo posvećeni borbi protiv terorizma.

6. Poštujemo službu i žrtvu svih koji su neumorno radili u poslednjih dvadeset godina na ostvarivanju bolje budućnosti Avganistana. Zajedno ćemo u potpunosti razmisliti o našem angažmanu u Avganistanu i izvući neophodne pouke. Nastavićemo da promovišemo stabilan, prosperitetni Avganistan koji avganistanski narod zaslužuje i da se pozabavimo kritičnim pitanjima sa kojima se suočavaju Avganistan i region, u bliskoj budućnosti i šire, uključujući našu saradnju sa regionalnim i međunarodnim partnerima, kao što su Evropska unija i Ujedinjeni Nacije.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …