Atlantski Savet Srbije organizovao konferenciju “Učešće Srbije u mirovnim misijama”

Konferencija „Učešće Republike Srbije u mirovnim misijama“, organizovana u saradnji Ministarstva odbrane Republike Srbije i Atlantskog saveta Srbije, održana je danas u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. Skupu su prisustvovali v.d. pomoćnika ministra za politiku odbrane Predrag Bandić, pripadnici MO i VS, predstavnici Atlantskog saveta Srbije i diplomatskog kora akreditovani u Srbiji.

 

 

Na konferenciji je posebno istaknut doprinos Republike Srbije na očuvanju mira u svetu kroz učešće Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama UN i EU.

Načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane pukovnik Slaven Vujić govorio je o sličnostima i razlikama multinacionalnih operacija Ujedinjenih nacija i Evropske unije.

– Operacije i Ujedinjenih nacija i Evropske unije zasnovane su na zajedničkim vrednostima i na solidarnosti država članica, koje takvim načinom udruživanja prevazilaze najpre međusobne protivurečnosti i doprinose miru i stabilnosti na taj način što imaju zajedničku viziju bolje budućnosti – naglasio je pukovnik Vujić.

 

Načelnik Centra za mirovne operacije Operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije pukovnik dr Mirjana Milenković predstavila je retrospektivu angažovanja Republike Srbije u multinacionalnim operacijama, od angažovanja Vojske JNA od 1956. godine pa do danas.

– Trenutno 280 pripadnika Ministarstva odrbane i Vojske Srbije učestvuje u ukupno osam mirovnih operacija i to pet pod komandom Ujedinjenih nacija, a tri pod okriljem Evropske unije – istakla je pukovnik Milenković.

Potpukovnik dr Danilo Joković sa Vojnomedicinske akademije govorio je o podršci medicinskog kadra u izgradnji i očuvanju mira, kao i o najvećim uspesima koje su pripadnici Republike Srbije u okviru ovog angažovanja dostigli.

Na kraju konferencije obratio se izaslanik odbrane Velike Britanije pukovnik Nikolas Ilić koji je govorio o multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Kipru i zajedničkom učešću pripadnika britanske i srpske vojske u njoj.

U zaključku je istaknuto da će Republika Srbija nastaviti da se zalaže za aktivnu saradnju na međunarodnom nivou koja doprinosi jačanju njenih odbrambenih sposobnosti i kapaciteta i zaštiti i ostvarivanju nacionalnih i odbrambenih interesa.

Check Also

German Marshall Fund – 75 godina od osnivanja NATO

Danas (4. aprila) se obeležava 75 godina od potpisivanja Severnoatlantskog sporazuma – sporazuma kojim je …