NATO vežbe sa novim pomorskim bespilotnim sistemima

Oko 1.500 vojnog i civilnog osoblja iz NATO-a i partnerskih zemalja okuplja se ovog meseca u Portugalu na dve pomorske vežbe koje imaju za cilj testiranje interoperabilnosti novih pomorskih bespilotnih sistema. Obe vežbe se održavaju u oblastima oko poluostrva Troja.

Vežba REPMUS ​​22, koja se održava od 12. do 22. septembra, okuplja širok spektar doprinosa NATO i partnerskih zemalja, NATO centara izvrsnosti, NATO centra za pomorska istraživanja i eksperimente (CMRE), kao i industrije i akademske zajednice. Tokom ovog perioda, oko 1.500 ljudi testira koordinaciju bespilotnih sistema iznad vode, na vodi i pod morem. Otprilike 120 bespilotnih sredstava se integriše u jednu mrežu za niz scenarija eksperimentisanja. REPMUS ​​22 vodi Portugal i podržava NATO inicijativu za pomorske bespilotne sisteme (MUSI). NATO Inicijativa za pomorske bespilotne sisteme (MUSI) pokrenuta je u oktobru 2018. kako bi promovisala interoperabilnost u razvoju pomorskih bespilotnih sistema i od tada igra sve veću ulogu u seriji vežbi REPMUS.

Dr Đorđo Cioni, direktor za naoružanje i vazduhoplovne kapacitete u NATO-ovom Odeljenju za odbrambene investicije, pozdravio je vežbu, rekavši: „Ovo je prvi put da toliko zemalja NATO-a ima priliku da testira efikasnost tolikog broja sistema, koncepata, tehnika i procedure koje se odnose na pomorske bespilotne sisteme, obezbeđujući da oni mogu da rade besprekorno zajedno.”

Vežba DYNAMIC MESSENGER 22 održaće se od 23. do 30. septembra 2022. sa naglaskom na integraciji pomorskih bespilotnih sistema u pomorske operacije. To će biti prva vežba sa fokusom na bespilotne podvodne sisteme koji se drže pod komandom NATO-a i na integraciju bespilotnih sistema u NATO pomorske grupe. Vežba će testirati spremnost Alijanse da koristi bespilotne sisteme za suzbijanje bezbednosnih izazova u rasponu od konvencionalnih podmorničkih pretnji, do morskih mina i asimetričnih pretnji. I NATO-ova Stalna pomorska pomorska grupa 1 (SNMG1) i Stalna NATO grupa za pomorske protivmere 1 (SNMCMG1) biće deo DINAMIC MESSENGER-a 22.

DINAMIC MESSENGER 22 biće sproveden pod zajedničkim rukovodstvom NATO-ove Savezničke komande za transformaciju u Sjedinjenim Državama i NATO-ove Savezničke pomorske komande MARCOM u Nortvudu, UK.

Izvor: NATO

Check Also

Novinari posetili NATO, EU i Misije Republike Srbije pri EU i NATO – Projekat Atlantskog Saveta Srbije

Atlantski Savet Srbije je od 4. do 6. marta organizovao posetu novinara institucijama u Briselu. …