Tipovi članstva i prednosti

”Zlatni Nivo članstva ”

Članovi  ovog nivoa formiraju jezgro organizacije kako sa finansijske tako i iz strateške perspektive. Ugledne kompanije iz Srbije i regiona i doprinos tih članova stavlja ih u poseban,liderski položaj.

Značaj i relevantnost uglednih kompanija  kroz  podršku rada i aktivnosti Saveta doprinosi  njihovo jačanje kapaciteta i i uspešnost u poslovanjima u Srbiji i regionu.

Članovi zlatnog nivoa predstavljaju stub tih kompanija-organizacije koji prepoznaj  svoje potrebe u sledećim segmentima:

– THINK THANK, koji čini most između donosioca odluka  i predstavnika privatnog sektora

  -Resursi koji se mogu iskoristiti kroz dobijene informacije , analize,  predviđanja i označavanje  potencijalnih ključnih odluka i koje će uticati na poslovanje njihovih kompanija.

 -Mesto za razvoj poslovne mreže koja je jedinstvena u svom kapacitetu i koje otvara vrata za širok spektar kontakata u zemlji i inostranstvu.

 -Prilika da budu prisutni u novim tokovima istražujući širok spektar oblasti politike poslovanja a koje pokrivaju  poslovne aktivnosti Saveta.

-Savet svojim članovima u vidu Foruma pruža konkurentne prednosti kroz svoj jedinstveni pristup radu.

Članstvo zlatnog nivoa u Savetu je najviši nivo članstva i posebno je prilagođen za vodeće domaće i međunarodne kompanije-organizacije. Paket obezbeđuje svojim članovima Saveta  znatno veću korist nego Korporativno članstvo. To uključuje:neuporedivo direktniji pristup našim visoko pozicioniranim domaćim i međunarodnim gostima, strateški uticaj na događaje i istraživačke programe.

Prednosti:

–  Punopravno učešće Predsednika Upravnog Odbora kompanije na najvišem nivou događaja u okviru Saveta.

U prethodnim aktivnostima koje je Savet organizovao i ubuduće ,uključeni su privatni ručkovi, večere i okrugli stolovi sa Premijerom, visokim zvaničnicima Vlade, Ministrima, predstavnicima domaćih i međunarodnih kompanija-organizacija. Okrugli stolovi  se sazivaju sa poslovnim ljudima, liderima u svojim branšama i odlučiocima. Medijska pokrivenost i prisustvo novinara je neophodna u pružanju podrške i uvek je bio način izražavanja uticaja rada kompanija-organizacija i njihovog prisustva i konkurentnosti u njihovoj oblasti rada.

 Ekskluzivni pristup poverljivim pripremama sastanaka sa gostima, visokim zvaničnicima koji su u prošlosti omogućili nove poslovne mogućnosti.

 • Članovi zlatnog nivoa su pozvani da prisustvuju sastancima koji se organizuju svakog trećeg meseca sa Premijerom, ministrima i najvišim Vladinim zvaničnicima, kreatorima poslovne politike i poslovnih lidera iz Srbije i  regiona. Radne grupe koje se organizuju su specifične po temama i Savet može da pruži tu mogućnost.

Članovi zlatnog nivoa imaju mogućnost i za sledeće aktivnosti:

 • Poseban poziv za Predsednika Upravnog Odbora na svečanu večeru koja se održava jednom godišnje u Savetu
 • Rotacija LOGO-a tj. Naziva kompanije na internet stranici Saveta
 • Odgovarajući zahtev za pripremu okruglog stola ili konferencijske veze sa stručnjacima-ekspertima iz Saveta prilagođeno i usklađeno prema potrebama kompanije članice.
 • Odgovarajući zahtev za prioritetan sastanak- poziv i razgovor sa Predsednikom Saveta i Predsednika Upravnog Odbora kompanije.
 • Mogućnost da se prilagodi Vaš  uvaženi paket u saradnji sa Savetom-

Uticaj:

 • Mogućnosti da imaju direktan ulaz prilikom formiranja politike rada u okviru budućeg poslovnog predmeta.
 • Godišnji sastanak sa Predsednikom Saveta na kojem se razgovara o pitanjima od značaja za Vašu kompaniju kao i da se obezbedi stratesški pravac kompanije.
 • Pravo na zahtev specifičnih delova istraživanja Saveta i analiziranje politike rada od strane stručnog kadra Saveta a koji su vitalnog značaja i interes Vaše kompanije.

Korporativni  članovi

Korporativno članstvo je namenjeno svim kompanijama-organizacijama koje  prepoznaju kao važan element međunarodni i Evropski način poslovanja kako bi unapredili svoje poslovanje.

Ovaj paket namenjen je onim kompanijama-organizacijama koje žele da unaprede svoje kapacitete i razumevanje međunarodne i Evropske dimenzije poslovanja u ključnim oblastima i sprovođenju te politike rada. Kao korporativni korisnik biće vam pružena mogućnost da imate udela u ekspertizi, razmeni mišljenja i razgovorate o gorućim pitanjima po vaše poslovanje sa Premijerom, Ministrima, visokim Vladinim zvaničnicima i drugim ključnim akterima industrije i politike.

Prednosti:

 • Pravo da visoko pozicionirano osoblje u Vašoj kompaniji prisustvuje u uvodnim događajima u Savetu i ispraćeno mogučnošću da prisustvuju i pristupe visokim Vladinim zvaničnicima,i liderima.
 • Pored prisustvovanja na događajima u Savetu, korporativni članovi su pozvani da prisustvuju sastancima organizovanim svakog trećeg meseca sa Premijerom, Ministrima, visokim Vladinim zvaničnicima i poslovnih lidera u Srbiji i regionu.
 • Mogućnost da vodeći ljudi  iz vaše kompanije dobiju ekspertize i saznanja u ključnim oblastima koja su od vitalnog značaja za poslovanje vaše kompanije
 • Pristup i uvid u informacije koju dobijate na osnovu vašeg članstva u Savetu, daće vašoj kompaniji prednost i priliku da bude vodeća kompanija u svom delokrugu poslovanja.
 • Direktan pristup putem telefona i elektronske pošte za istraživanje , saveta i informacija u relevantnim oblastima a koje su značajne za poslovanje vaše kompanije
  • Vladine Agencije, multi nacionalne korporacije, velike kompanije, Vladine organizacije i uprave
  • Ekskluzivno pravo da pozovete korporativnog gosta i isprati aktivnosti koje Savet organizuje
  • Mogućnost da se organizuje događaj,ručak, večera, publikacija u oblasti koja je specifična za vaše polje rada i od posebnog interesa za vašu kompanije ili da se obezbedi platforma na međunarodnom nivou stručnih predavača iz vaše organizacije.
  • Mogućnost da se organizuju neformalne diskusije o politici i pitanjima sa vodećim Srpskim i iz regiona lidera i kreatora političke misli.
  • Pristup brifinzima koji pružaju visoki Vladini zvaničnici o poslovnom ambijentu i politici poslovanja.
  • Platforma koja profiliše vašu cenjenu kompaniju i ostvaruje njenu prepoznatljivost
  • Mogućnost da se organizuju stručni brifinzi za gostujuće političare ili visoko pozicionirane zvaničnike, cenjene biznis lidere u Srbiji i regionu.
  • Mogućnost zahteva za prioretni sastanak sa Predsednikom Saveta  Mogućnost da prilagodite svoj paket potreba u saradnji sa Savetom
  • Poziv za svečanu večeru koju organizuje Savet jednom godišnje
  • Okrugli sto na kojem se sastaju vrhunski poslovni lideri, rukovodioci u periodu od jednom u šest meseci do godinu dana.
  • Mogućnost da prisustvujete najvažnijim mestima i odabir okruglih stolova i brifinga
  • Jedinstvena mogućnost za razmenu mišljenja i upita sa glavnim domaćim i stranim liderima
  • Mogućnost da se postave pitanja visokim zvaničnicima i političkim vodećim odlučiocima

 Pogodnosti:

Pored navedenih aktivnosti, korporativni članovi imaju pravo na:

 • Poseban poziv za Predsednika Upravnog Odbora na svečanu večeru koja se održava jednom godišnje u Savetu
 • Rotacija LOGO-a tj. Naziva kompanije na internet stranici Saveta
 • Odgovarajući zahtev za pripremu okruglog stola ili konferencijske veze sa stručnjacima-ekspertima iz Saveta prilagođeno i usklađeno prema potrebama kompanije članice.
 • Odgovarajući zahtev za prioritetan sastanak- poziv i razgovor sa Predsednikom Saveta i Predsednika Upravnog Odbora kompanije.
 • Mogućnost da se prilagodi Vaš  uvaženi paket u saradnji sa Savetom

 

Izvršni nivo članstva

Članstvo na izvršnom nivou je paket namenjen specijalno za potrebe Izvršnih direktora , i visoko pozicioniranih rukovodilaca

Prednosti:

 pristup i mogućnost  Izvršnih direktora i rukovodilaca da prisustvuju događajima koje Savet organizuje.
Pogodnosti:

Mogućnost da se razvija mreža kontakata i veza sa kompanijama-organizacijama ili liderima koji su od vitalnog značaja za poslovanje vaše kompanije.